Daad

De daad bij het woord voegen.

Dat is leidend voor de aanpak van AgriRaad. Als je van mening bent dat je goede raad hebt gegeven, moet je het ook in praktijk durven brengen. Daarom is AgriRaad ook beschikbaar voor het voeren van (interim-)management. Kennis van velerlei bedrijfstypen en organisaties staat garant voor deskundig management.

Ook in het bestuurlijke vlak beschikt AgriRaad over veel kennis en ervaring. Het vervullen van het voorzitterschap is expertise bij uitstek.

Organiseert u een symposium? Ook dan levert AgriRaad inleidingen en een dagvoorzitter.

Vanuit het uitvoerige netwerk in bedrijfsleven, overheid en politiek is AgriRaad in staat een maximaal resultaat te behalen.