Organisatie

Organisaties zonder winstoogmerk kennen hun eigen dynamiek. Soms gaat het om het tevreden houden van leden met een goed evenwicht tussen contributie en gevraagd resultaat. In andere gevallen moet in een maatschappelijk krachtenveld een opdracht of bepaalde functie tot tevredenheid vervuld worden.

De operationele uitvoering vindt plaats onder invloed van bestuurlijke sturing. Analyse van, en inzicht in deze interactie leiden tot meer harmonie in de gang van zaken. Door specifieke organisatiekennis en –ervaring is dit een werkveld bij uitstek voor AgriRaad. Korte adviestrajecten zijn mogelijk evenals de vervulling van interim bestuur- of directiefuncties.

Voor belangenorganisaties geldt effectiviteit in de belangenbehartiging als criterium voor succes. Erkend zijn in het netwerk van politiek en media, en daarin effectief kunnen opereren zijn daarbij sleutelfactoren. AgriRaad heeft die netwerken en weet hoe erin te functioneren.